ฝึกโยคะเองที่บ้าน ไม่มีครู

ฝึกโยคะเองที่บ้าน ไม่มีครู

Yoga – มีนร.หลายๆท่าน อาจจะฝึก primary series เอง หรือฝึกโยคะเองที่บ้าน ไม่มีครูเป็นระยะเวลานาน อาจจะสงสัยว่า การที่เราทำไม่ได้ ไม่ก้าวหน้า เราจะทำยังไงดี มาฟังความเห็นออยดูนะคะ