ของที่ถูกลืม

ของที่ถูกลืม

บางที ของที่เคยคิดว่าไม่มีประโยชน์ เป็นของที่ถูกลืม จริงๆแล้วเป็นของสำคัญไม่แพ้ของที่เราใช้ในชีวิตทุกๆวันก็เป็นได้นะคะ